Formy pomocy

Oferuję pomoc psychologiczną, a także terapię krótko- i długoterminową dla osób dorosłych.

W procesie psychoterapii niezwykle ważna jest więź terapeutyczna, która rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i wzajemnego zaufania.

Pierwsze spotkania mają formę konsultacji – służą temu, aby przyjrzeć się naturze trudności i problemów oraz wspólnie zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami, a także podjąć decyzję, czy zasadne jest podjęcie terapii oraz czy psychoterapia psychodynamiczna jest dla danej osoby odpowiednia.

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą specjalistycznej pomocy, opartej na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta i ma na celu trwałą zmianę w jego funkcjonowaniu i osobowości. Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami, skojarzeniami, natomiast terapeuta podąża za dynamiką jego przeżyć, poszukując wspólnie z nim nowego rozumienia. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów oraz zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania. Dzieje się to w oparciu o stałą, stabilną więź między terapeutą a pacjentem, co umożliwia rozumienie jego wewnętrznych stanów, procesów oraz mechanizmów psychologicznych. Głębsze poznanie siebie pozwala na lepsze radzenie sobie z trudnościami, budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i prowadzi do większej świadomości w podejmowaniu decyzji, co wpływa na jakość życia.

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się regularnie, w ustalonym dniu i o stałej godzinie, natomiast ich częstotliwość uzgadniana jest indywidualnie.